May 2, 2010

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА.STEFKA GEORGIEVAStefka Georgieva
1976 Born in Yambol, Bulgaria
1995 Graduated in Painting from the Vasil Levski Professional School,Yambol
1999-2001 Member of art club Vartna
Many participations in restoring culture monuments in Bulgaria
SOLO EXHIBITIONS
2008 Uka Gallery, Varna, Bulgaria
2003 Art museum Georgi Velchev, Varna, Bulgaria
1998 City Art gallery Boris Georgiev, Varna, Bulgaria
GROUP EXHIBITIONS
2007 Exhibition of M-Tel in the field of visual arts, Sofia, Bulgaria
2006, 2004, 2002, 2001 Festival of visual art August in art, Varna, Bulgaria
2006 Artists outside Sofia, Project of Prof. Svilen Stefanov, Sofia, Bulgaria
2004,2002 Biennial of contemporary art, Shumen, Bulgaria
2004 Curator of Youth's exhibition in City Art Gallery Boris Georgiev,Varna,Bulgaria
2001, 2000, 1999 Var(t)na and Friends, City Art gallery Boris Georgiev,Varna,Bulgaria
2001 National youth's exhibition,Sofia,Bulgaria
2001 Group exhibition, New York,USA
AWARDS
2008 Four months residency in Strasburg, Centre Europeen d'actions Artistiques,France
1994 One year grant from City Art Gallery George Papazov, Jambol,Bulgaria
Lives and works in Varna.

Стефка Георгиева

1976 Родена в Ямбол, България
1995 Завършва рисуване в професионална гимназия "В.Левски",Ямбол.
Участва в колективи за реставрация и консервация на паметници на културата в България
1999- 2001 Член на клуб Вартна.
САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ
2008 Галерия Юка, Варна
2003 Художествен музей Георги Велчев, Варна
1998 Градска художествена галерия, Варна
ИЗБРАНИ ОБЩИ ИЗЛОЖБИ
2008 Резиденция в Страсбург, Европейски център за съвременни артистични дейности в Страсбург,Франция
2007 Изложба на M-Tel за визуално изкуство, НДК, София
2006, 2004, 2002, 2001 Фестивал на визуалните изкуства "Август в изкуството",Варна
2006 Художници извън София, кураторски проект на Свилен Стефанов, София
2004, 2002 Биенале за съвременно изкуство, Шумен
2004 Куратор на младежка изложба, Художествена галерия, Варна
2001, 2000, 1999 Вартна и приятели,Градска художествена галерия, Варна
2001 Обща изложба, Ню Йорк, САЩ
2001 Национална младежка изложба, София
НАГРАДИ
2008 Резиденция в Страсбург, Европейски център за съвременни
артистични дейности в Страсбург, Франция
1994 Едногодишна стипендия на художествена галерия
Жорж Папазов, Ямбол
Живее и работи във Варна.

No comments: