Apr 25, 2010

ден трети.3rd day- con.tempo-weekend for contemporary art


milen krastev,photodocumentation for installation


magdalena drobczyk/poland/,print

penka mincheva,video

svilen dimitrov,animation

petko todorov,digital painting

veliko marinchevski,prints

marco filippozzi, photography

georgi yamaliev, interactive action and installation


stefka georgieva, object

25 април- неделя
8.30 - 17.00 ГХГ „ Борис Георгиев”, ул „ Л.Каравелов” 1 – РАЯ – скулптура, живопис, рисунки
10.00- 20.00 Фотосинтезис , бул. Цар Освободител 24 – ТЕОДОР БАЕВ - „Един обикновен ден” - фотография
10.00 –16.00 галерия Папийон, ул."Драгоман" 12 – видео фокус „ Италия” - ТАТЯНА ФЕСТИ - “Love test” ; ИГОР ИМХОФ - “ Percorso 007 ” ; “Percorso 008” ; АЛЕСАНДРА АРНО - „ Бял шум”; АЛЕСАНДРО ПАВОНЕ “Supersatura”
11.00- 14.00 галерия Ларго, ул. "Тодор Икономов" 1 – НАТАША КЮПОВА - " Дръж се !" , една история за мъжко приятелство - инсталация от рисунки и картини
14.00 – 18.00 Буларт галерия, ул „ Шипка” 22 – СИМЕОН СТОИЛОВ - “Надежда”- инсталация
14.00 – 20.00 галерия „Осем”- НЕНО БЕЛЧЕВ – „ Силиконова идентичност ” - инсталация
11.00 – 19.00 FARS & MOUSE – “Top secret” – стрийт арт на засекретена локация , парола con.tempo
12.00 – 13.00 мюзик кафе LOOK, бул.” Княз Борис I” 60 - МАРК О`ЛИЪРИ / Ирландия/- Metal, звукова инсталация, 2`33``
13.00 - 14.00- радио Варна, бул. "Приморски" 22, концертно студио – „contradictio in adiecto”, документален филм,режисьор АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ, продукция на Артин Вижън, премиера
14.30 - 18.00 галерия Витра, ул. Ген. Скобелев 88-90 - МАРКО ФИЛИПОЦИ / Италия/ - „Градска поезия” - фотография
15.30 – 18.00 галерия Юка, ул. „ В. Друмев” 23 – ГЕОРГИ ЯМАЛИЕВ – инсталация

16.30 – 17.00 галерия Папийон, ул."Драгоман" 12 – СВИЛЕН ДИМИТРОВ – ”Въздушният Ас” – анимация, 9`, 2007
18.00 – 21.00 Сталкер студио, ул. Михаил Колони 5 – СТЕФКА ГЕОРГИЕВА - обект
МАГДАЛЕНА ДРОБЧИК /Полша/ - " XZ 2010"- принт
19.00 - 20.30 галерия „ Архис ”, бул. „Княз Борис I” 67 – ВЕЛИКО МАРИНЧЕВСКИ – графика; МИЛЕН КРЪСТЕВ - инсталация ; ПЕТКО ТОДОРОВ – принтове ; ПЕНКА МИНЧЕВА- видео
20.00- 22.00 мюзик кафе LOOK, бул.” Княз Борис I” 60 – СВИЛЕН ДИМИТРОВ – „Въздушният Ас”- анимация, 9`, 2007
20.30- 21.00 Обявяване на наградите от томболата „ Съвременно изкуство за 1 лев” - закриване на con.tempo
21.30 клуб Ментол – ЛА МИГРА ТРИО – музикален пърформанс, финал
-вход 3 лв

Sunday.25th April
8:30 - 17:00 City Art Gallery "Boris Georgiev" , 1 L. Karavelov - RAYA - sculpture, paintings, drawings
10:00 - 20:00 Fotosintezis, 24 Tsar Osvoboditel str - TEODOR BAEV - "An ordinary day – photography
10:00 - 16:00 Gallery Papillon, 12 Dragoman str - Video Focus Italy - TATIANA FESTI - "Love test"; IGOR IMHOF - "Percorso 007"; "Percorso 008"; ALESSANDRA ARNO -"White Noise", ALESSANDRO PAVONE - "Supersatura"
11:00 - 14:00 Gallery Largo, 1 T. Ikonomov str - NATASHA KYUPOVA -" Hold on! ", a story about male friendship - an installation of drawings and paintings
14:00 - 18:00 Bulart Gallery, 22 Shipka str - SIMEON STOILOV - "Hope" - installation
14:00 - 20:00 Gallery Osem, 8 Shkorpil str - NENO BELCHEV -"Silicone identity"- installation
11.00 - 19.00 street art performance on secret location - FARS&MOUSE - "Top secret" - password con.tempo"
12:00 - 13:00 Music Cofe LOOK, 60 Kniaz Boris I str - MARK O'LEARY /Ireland/ - Metal, sound installation, 2` 33
13:00 - 14:00, Radio Varna, 22 Primorski Blvd, Concert studio - "contradictio in adiecto", a documentary movie, director ALEKSANDAR NIKOLOV, production of ARTIN VISION, premiere
14:30 - 18:00 Gallery Vitra, 88- 90 Skobelev str, MARCO FILIPPOZZI /Italy/ - Urban Poetry - Photography
15:30 - 18:00 Gallery Yuka, 23 V Drumev str- GEORGE YAMALIEV - Installation

16:30 - 17:00 Gallery Papillon, 12 Dragoman str - SVILEN DIMITROV - "Air Ace" - animation, 9 '
18:00 - 21:00 Stalker Studio, 5 M.Coloni str- STEFKA GEORGIEVA – objects; MAGDALENA DROBCZYK / Poland / - "XZ 2010 – prints
19:00 - 20:30 Gallery Arhis, 67 Knyaz Boris I str - VELIKO MARINCHEVSKI - prints; MILEN KRASTEV - Installation, PETKO TODOROV - prints, PENKA MINCHEVA- video
20:00 - 22:00 Music Cafe LOOK, 60 Kniaz Boris I str - SVILEN DIMITROV -" Air Ace "-animation, 9 ', 2007
20:30 to 21:00 final of the lottery “ Contemporary Art for 1 leva”, closure of con.tempo2
21.30 Menthol Club - LA MIGRA TRIO - musical performance, final

теодор баев.teodor baevTeodor Baev/1989,Varna/
I`am working as a freelance photographer.Impressed by the unconventional and alternative lifestyles. I love to be an observer of the life around us, documenting and twisting it...

евгени весковЕвгени Весков
Роден на: 13 Октомври 1978, Шумен
Образование:
2002 - 2003- ШУ”Еп. Константин Преславски”, Педагогика на обучението по пластични изкуства”, степен магистър
1998 - 2002- ШУ”Еп. Константин Преславски”, Педагогика на обучението по изобразително изкуство”, профил живопис, степен бакалавър
1992 - 1997- СОУ “Сава Доброплодни”, гр. Шумен, профил Изобразително изкуство
-член на Дружество на шуменските художници
-член на Сдружение „Международно биенале за съвременно изкуство”
От 01.2007 – Председател на Дружество на Шуменските художници.
Професионална дейност:
2010-продължава - хоноруван асистент в ШУ”Еп. К. Преславски”
2004-продължава – графичен дизайнер в „Полипринт” ООД – гр. Шумен.
2003-2007 – хоноруван асистент в ШУ”Еп. К. Преславски”, дисциплини „Графичен дизайн”, “Визуални комуникации”

наташа кюпова "дръж се"

" Дръж се !"- една история за мъжко приятелство.инсталация от рисунки и картини
Наташа Кюпова
родена: 1975 в Пловдив, България. Живее и работи
образование:2000 Магистър,графика,НХА, София, България

антония велчева колева. self-ptomotionВ натовареното ни ежедневие, артистът разполага с минимално време да въздейства и
спечели вниманието на наблюдаващия зрител, а изразните средства на визуалната
комуникация , вплетени и пречупени през творческата призма, дават нови възможности за художествено въздействие В проекта “ Self promotion”- използвам женски образи, които вече са били представяни /предоставяни/ в ръцете на масовия зрител. Това са образи от еротични списания, картички от началото на 20ти век, вестници и др. Вземайки ги и обработваики ги, аз ги изваждам от контекста на тяхното предназначение (съществуване) и ги натоварвам с различно послание,противоположно на вече утвърденото.Използвам елементи в композициите, с които да покажа една по- различна гледна точка върху преживяното въздействие на образа.Разбира се за мен изкуството е средство за общуване и критика, така че това е начин да споделя чисто лична позиция.

Антония Велчева Колева
Работя в сферата на живописта, графиката, илюстрацията и дигиталните изкуства.
Родена съм 1983г. в гр. Ямбол.Живея и работя във Варна.
2002 г.- завърших НХГ “ Димитър Добрович”- Сливен специалност Иконопис
2006г.- завърших бакалавърска степен специалност Стенопис,ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”
2008г.- завърших магистърска степен специалност Графичен дизайн към графичния департамент на Академията за изящни изкуства в град Лодз /Полша/

alessandro pavone/italy/.supersatura
SUPERSATURA, project by Alessandro Pavone, in collaboration with the artist-designer Rosalie Stevens, video animations Marco De Sanctis
curated by Gianluca D’Incà Levis

For Alessandro Pavone and his Supersatura
…prussian blue. almost a condensed, saturated peacock blue. ferric ferrocyanide for explosive triggers. the chemical reaction as a process of diffusion, the body slowly expanding, with its pervasive ramifications. starting from below, from an excavation that protrudes into sense. the product of silent mining operations. the wells. white salt and hypogean black. crystal white on coal black. from their base, the slow growth of object in space. to one side the fossil vegetable sign, its outline sharp, is guardian, witness. then growth. a supersaturated solution, budding, generating a moving skin, a livery of efflorescence, that covers the clean structure, the bare skeleton.
a SOLUTION is supersaturated when the quantity of a component becomes greater than the maximum normally accepted by the compound. the seismographic chemical of the dream seeker, of the body in thin layers, of cyanides. the search for solutions.
structure, property, composition, preparation, transformations of matter: terms for a definition of chemistry. or for an alchemical metaphysics.
the elephant is chemistry. all organic matter for the liquid brain, wakeful-intoxicated. organic and inorganic are interpenetrated. a white paper elephant, sewn by hand, life-size. the elephant is no pachyderm: its skin is thin, transparent. great and light and empty. butcher’s paraffin paper, wrinkled, tied with a thin grey string. gentle butchery. it licks the walls, brushes the ceiling. it fills the space, only saturating it. on the outside, the greatest possible concentration in the volume, but with no pressure from within. it presses the corners, the elephant, presses without pushing, with a force that is placid, slow, unstoppable, like the process, like germination and growth. while the inside is a cosmos for the free circulation of the void. it is the body, that manifests and declines and slackens its own immanent eros through the production of vast thin membranes. a natural process of artifice, diluting the powerful stenches, giving them the candid measure of a form that is surface without weight. and no catalysing enzymes. an unfurled tight sail, with no breath from the sky nor any supporting wind...
like an ecstasy translated and organized as a sign. like the Apollonian formalization of Urlust. almost a Dionysiac positivism, in which bodily stimulus is calcified through the plasmastic sensitivity of the mind.
the examination of the self, of the inner, and of its relation with the outer, and of the visibility – transparency – of this manifested relation.
the knowledge is completed in the body, through the motion of the body’s coils, that slowly wrap around the object, the body of which the mind is a part. the knowledge is in the body. the forms given to its use determine the modalities, techniques, the science of action…
the forms of knowledge are corporate. and if knowledge is derived from the mastered body, then this body is science, a science that soars up in search of saturation and SOLUTION. elan, the gay science. a poetic science, a science joyous of spirit and instinct, non-contemplative, superactive, supersaturating, incessant motion of the coil of the body, like a great shifting serpent, and slow sliding of the body wrapped in sensation.
intelligence, mind, as the relation between bodily generator and the lymph of thought, that drips, sometimes spurts, from the principal bodily gland. so taking the colour of the gaze..."

Gianluca D’incà Levis , curator of the project
Alessandro Pavone /1973,Italy/ lives and works in Trento, Italy.

татяна фести /италия/. любовен тест


gallery's design project about con.tempo participation

30 minutes brfore opening


/for enlish scroll down/

Татяня Фести /1978, Италия/ за филмите си:"Да видим какво се намира под лъскавата повърхност, блясък, любов, чувства, красота или атракция и женствеността- от вчера и днес. Защо любовта е болнава,а щастието крие малки пукнатини,крива усмивка и нервност прикрита.Фаталната жена - жертва на любовта."
Персонажите на Фести изглеждат сякащ се появят от модно списание от петдесетте години или от филм,в който се изисква жените да бъдат добри майки, съпруги и добри добри любовници,но…само в рамките на сапунена опералВ нейните творби динамиката на влюбването е цинична и в същото време носи вкуса на роматичния идеал.
Татяна Фести /1978/ е родена в Роверето,Италия.Завършила е Института "Е. Depero ", Rovereto (TN)/1998/ и Художествената академия в Брера,Милано /2004/.Живее и работи в Роверето, Италия.
Представените две й творби – „Любовен тест” и „Лов” се осъществи с помощта на галерия "Арте Боканера", Тренто.

Tatiana Festi /1978,Italy/ for her works:"To see what is under the shining surface, glitter, love, feelings, attraction and beauty or femininity-from yesterday and today.Why is sickly love and happiness hiding small cracks curve in shadows.Fatal woman as a victim of love." Festi of the characters seems to emerge from a fashion magazine from the fifties or the movie, which requires women to be good mothers, good wives and good lovers ... but only within its opera soap works the dynamics of falling in love is cynical and same time brings the taste of romatichniya ideal.

Tatiana Festival /1978/ was born in Rovereto,Italy.She finished the institute "F. Depero",Rovereto (TN)/1998/ and in the Brera Academy of Fine Arts, Milan /2004/. She lives and works in Rovereto, Italy.
In con.tempo Tatiana Festi presentd two movies- "Love test" and "Hunting".The presentation is with help of Arte Boccanera gallery ib Trento.

весо златков.музика от чешматаВесо Златков – бас, маултромелн, програминг
„Музика от чешмата”,музикален пърформанс
Звуков проект, вдъхновен от водата в бита и природата. С дълбока почит към Хендел.

igor imhoff /italy/


Igor Imhoff /1976,Italy/.Graduated at the Institute of Fine arts of Foggia. Actually he works as graphician and illustrator for videogames and entertainment machines.The artistic activity, above all dedicated to the paint and video animation, includes many art-exhibitions in Italy and abroud.He has “Premio Felice Casorati” 2004 and
international festival of short films “Mestre Film Festival 2005”, RTP2 Ondacurta prize at “Circuito Off Short film Festival” 2008,Best Veneto Short film 2009,RTP2 Ondacurta at Circuito Off Festival 2009 and “Award for Best European Short Film: Animation” at Go Short Film Festival 2010.
About his work he writes: " Progress in unstable balance between the materiality of the painting and the digital experimentations determines the base of my search,whereas the creative elements melt each other.From this intent takes place the video that I want to show. The theme is the trip as exploration of a place of the memory, drawn by memoirs, emotions or figures transformed by time. It is the result of the fusion of signs that they live and they interact in environments constituted by documents and notes of trip.The video, would want to furnish an ampler and articulated vision of such scenery. The figures not only act in a mental space. In the specific one it tells of a first approach to this world and his/her
figures.The writings, signs and memoirs lose their meaning becoming demonstration of distant thoughts and crystallized. In such places they interact the figures,uncertain and from the essential lines. They live following her own rules, each undergoing to of the limits of time and place.Some live contained in other forms, some spacing the one in the others, as if they travelled in other people's memories, at times they are fed of other beings or of portions of world. The limits of such sceneries are not definable, they could be the figures themselves, but in them they are contained further worlds from the indefinite confinements.The intent of such project is to offer to the spectator keys of reading and not a single and univocal interpretation."
The audience of con.tempo has possibility to see his 2 movies:
PERCORSO#0007-0308 – 2008
PERCORSO#0008-0209 – 2009

alessandra arno /italy/


Alessandra Arnò /1977, Italy/is a visual Artist,works and lives in Milan. Graduated within the Brera Art Academy in Milan, makes the most of the expressive features of photogragh and video. Her attention is focused over visual and technological "gaps", the aberrations of which are distorting our perception of the real, and likes re-defining such boundaries.Mostly works outside Italy in video and installation, and has been invited to several international videoart exhibitions, festivals and contests in Utrech, Lisbona, Novosibisk, Parigi, Belfast, Usa, Dublin, Bulgary, Hungary, Syria etcc. Her works have been presented also in Italy within video screenings and exhibitions.Actually is co-founder and project manager of Visualcontainer ( Italian videoart distributor ass. NoProfit) and Director of VisualcontainerTV International Videoart webTV

Save ours Souls,02' 46",2008
Sinopsys
The opening main figure is a reminder of the 3-character study at the basis of Bacon’s crucifixion.Among these waiting forms enter a superior being which then gives way to a series of events.This video can be read from several approaches and it shows a metaphor of human life, both lay and religious, that eventually ends up with a storming sea….an held over final scene foreshadowing a new cyclic beginning.

White Noise,01'26",2007
Synopsis
The proprieties of vision become here an exercise of voluntary focusing. A visual continuum where the “beyond aspect” of vision is at work, an objectification of subliminal messages. The interstices of vision eventually set the new subject and a new language.
White Noise is a project about visual interference and fragmentation, where video and audio elements are strictly connected to involve the viewer in a visual experience ending up with an alignment.
A mental and objective alignment.