Apr 25, 2010

наташа кюпова "дръж се"

" Дръж се !"- една история за мъжко приятелство.инсталация от рисунки и картини
Наташа Кюпова
родена: 1975 в Пловдив, България. Живее и работи
образование:2000 Магистър,графика,НХА, София, България

No comments: