Apr 25, 2010

антония велчева колева. self-ptomotionВ натовареното ни ежедневие, артистът разполага с минимално време да въздейства и
спечели вниманието на наблюдаващия зрител, а изразните средства на визуалната
комуникация , вплетени и пречупени през творческата призма, дават нови възможности за художествено въздействие В проекта “ Self promotion”- използвам женски образи, които вече са били представяни /предоставяни/ в ръцете на масовия зрител. Това са образи от еротични списания, картички от началото на 20ти век, вестници и др. Вземайки ги и обработваики ги, аз ги изваждам от контекста на тяхното предназначение (съществуване) и ги натоварвам с различно послание,противоположно на вече утвърденото.Използвам елементи в композициите, с които да покажа една по- различна гледна точка върху преживяното въздействие на образа.Разбира се за мен изкуството е средство за общуване и критика, така че това е начин да споделя чисто лична позиция.

Антония Велчева Колева
Работя в сферата на живописта, графиката, илюстрацията и дигиталните изкуства.
Родена съм 1983г. в гр. Ямбол.Живея и работя във Варна.
2002 г.- завърших НХГ “ Димитър Добрович”- Сливен специалност Иконопис
2006г.- завърших бакалавърска степен специалност Стенопис,ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий”
2008г.- завърших магистърска степен специалност Графичен дизайн към графичния департамент на Академията за изящни изкуства в град Лодз /Полша/

No comments: